Ett projekt genom

Eda i världen är ett metodutvecklingsprojekt som Civilisationen driver tillsammans med Leader Växtlust och Eda kommun

Inkludering och framtidstro

Civilisationen vill tillsammans med målgruppen och i samarbete med privat och offentlig sektor i Eda ta fram, testa och utveckla metoder för att möta behov som finns när det gäller inkludering och framtidstro. Vi vill öppna Eda för världen – och världen för Eda.

Aktiviteter och kunskap

Vi kommer tillsammans med målgruppen att jobba med hälsofrämjande aktiviteter, inspirationsträffar, arbetsmarknadskunskap, jämställdhetsutbildning och möten mellan unga och makthavare och mycket annat.

Vi kommer löpande att berätta om projektet på vår Facebook och Instagram. Följ oss gärna!

Civilisationen är en ideell förening som vill bidra till en bättre värld för alla. Det gör vi genom att utveckla nya metoder, bygga kunskap och opinionsbilda om barn och ungas rättigheter.

Gå in på civilisationen.org och läs mer om oss där du också kan bli medlem i föreningen. Heja!